Henkilövakuutukset suojaavat sinun ja perheenjäsentesi terveyttä

Henkilövakuutukset ovat henkilökohtaisia vakuutuksia, jotka turvaavat tapaturmien, sairauksien ja kuoleman varalta. Yleisimmät henkilövakuutukset ovat tapaturmavakuutus, sairauskuluvakuutus ja henkivakuutus.

Vaikka suomalaiset vakuuttavat tunnollisesti omaisuutensa, voi kaikista tärkein asia eli oma ja läheisten terveys jäädä vakuuttamatta. Tutkimusten mukaan ihmisillä on taipumusta aliarvioida heidän itseensä kohdistuvia riskejä, eikä kukaan tietysti halua kuvitella esimerkiksi sairastumista itselleen tai läheiselleen. Vakuutusasioita tulisi kuitenkin pohtia silloin, kun oma ja läheisten terveys on kunnossa, koska henkilövakuutukset edellyttävät aina terveysselvityksen antamista.

Henkivakuutus

Henkivakuutus on vakuutus, josta maksetaan korvaus edunsaajalle, jos vakuutettu henkilö menehtyy. Syyt henkivakuutuksen ottamiseen liittyvät usein perheen taloudellisen tilanteen turvaamiseen. Jos perheen palkansaaja kuolee, voi perhe olla ahdingossa taloudellisesti henkisen kuormituksen lisäksi. Henkivakuutusta suositellaan erityisesti silloin, jos taloudessa on lainaa tai pieniä lapsia. Kuoleman sattuessa mahdollinen velka voidaan usein maksaa henkivakuutuksen korvauksella, eivätkä velat jää läheisten hartioille. Henkivakuutuksella voit turvata perheesi talouden jos sinulle itsellesi sattuu jotain. Henkivakuutus maksetaan nimeämällesi edunsaajalle, joka on yleensä puoliso tai omat lapset.

Kuolema, tapaturma, sairaus – Mitä henkivakuutus korvaa?

Henkivakuutukset korvaavat tavallisesti kuoleman, riippumatta siitä, oliko kuoleman syynä sairaus vai tapaturma. Henkivakuutuksesta ei kuitenkaan välttämättä makseta korvausta, jos kyseessä on itsemurha. Vakuutuksessa voi olla myös rajoitus, jonka mukaan itsemurha korvataan ainoastaan, jos vakuutus on ollut voimassa jo esimerkiksi yhden vuoden.

Samoin kuin muutkin henkilövakuutukset, myös henkivakuutuksen myöntäminen edellyttää terveysselvitystä. Vakuutusyhtiö voi terveysselvityksen perusteella myöntää vakuutuksen vain korotetulla maksulla tai jättää vakuuutuksen kokonaan myöntämättä. Terveysselvitykseen tulee aina vastata todenmukaisesti. Vilpillinen menettely terveysselvityksessä voi johtaa lain mukaan siihen, että et ole oikeutettu korvauksiin, eikä vakuutusyhtiö ole velvollinen palauttamaan maksettuja vakuutusmaksuja.

Henkivakuutusta valittaessa kannattaa huomioida myös, mihin määräikään asti vakuutus on voimassa. Vakuutusehdoissa voidaan määrätä esimerkiksi, että vakuutus päättyy viimeistään sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu on täyttänyt 70 vuotta.

Mikä vaikuttaa henkivakuutuksen hintaan?

Otettaessa henkivakuutusta keskeisimmät hintaan vaikuttavat tekijät ovat vakuutetun ikä ja valittu vakuutusmäärä. Mitä vanhempi henkilö, sitä kalliimpi vakuutus on. Myös sillä on merkitystä, onko kyseessä yksilöllinen henkivakuutus vai avioparille otettu pariturva. Vakuutetun henkilön sukupuolella ei ole merkitystä hinnoittelussa.

Henkivakuutuksen vakuutusmäärä voi olla kiinteä koko sopimuksen ajan tai aleneva, jolloin vakuutusmaksut ovat alhaisempia. Jos valitset henkivakuutuksen kiinteällä vakuutusmäärällä, vakuutuksen hinta nousee iän myötä, koska riski menehtyä kasvaa ikääntyessä.

Sairaus- ja tapaturmavakuutukset

Suomessa on moneen muuhun maahan verrattuna kattava sosiaaliturva ja lakisääteiset sosiaalivakuutukset kattavat osan sairauksiin liittyvistä kuluista. Julkista sosiaaliturvaa voidaan täydentää vapaaehtoisilla sairauskulu- ja tapaturmavakuutuksilla, jotka mahdollistavat nopean pääsyn hoitoon tuoden samalla enemmän mahdollisuuksia oman hoitopaikan valintaan.

Tapaturmavakuutus korvaa usein:

  • Tapaturmasta aiheutuneet hoitokulut sekä tapaturmien aiheuttamat pysyvät haitat
  • Korvattavan tapaturman tulee olla äkillinen tilanne, jossa jokin ulkoinen seikka aiheuttaa vakuutetulle vamman hänen tahtomattaan. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi liukastuminen jäisellä kadulla, mistä voi aiheutua esimerkiksi ranteen murtuminen.

Tapaturmavakuutus ei korvaa esimerkiksi:

  • Vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet kilpaurheilussa tai riskialttiissa harrastuksessa harrastuksessa. Näitä varten tulee ottaa erillinen laajennus
  • Tuki- ja liikuntaelimien rappeutumaa, vaikka oireilu olisi alkanut vasta tapaturman jälkeen
  • Sairauden aiheuttamia hoitokustannuksia tai tapaturmia, jotka ovat sattuneet ennen vakuutuksen voimaantuloa
  • Alkoholin, lääkkeiden tai huumausaineiden väärinkäytöstä tai riippuvuudesta aiheutunutta vahinkoa

Kattavamman turvan saat ottamalla sekä sairauskuluvakuutuksen että tapaturmavakuutuksen. Sairauskuluvakuutuksesta korvataan usein sairauteen liittyvät sairauksien tutkimus-, hoito- ja lääkekustannuksia.

Sairausvakuutus yleensä korvaa:

  • Tapaturmien ja sairauksien tutkimus-, hoito- ja lääkekustannuksia

Sairausvakuutus ei yleensä korvaa esimerkiksi:

  • Ennen vakuutuksen voimaantuloa alkaneet sairaudet, oireet tai tapaturmat
  • Hammasvaivojen hoitoa tai fysikaalista (esimerkiksi fysioterapia) hoitoa ilman erillistä laajennusta
  • Alkoholin, lääkkeiden tai huumausaineiden väärinkäytöstä tai riippuvuudesta aiheutunutta vahinkoa

Kuinka paljon sairauskuluvakuutus maksaa vuodessa?

Sairausvakuutuksen vuosimaksu riippuu erityisesti vakuutetun iästä, asuinpaikkakunnasta ja valitun turvan laajuudesta.  Erityisesti vanheneminen vaikuttaa vakuutuksen hintaan, koska sairastumisen ja loukkaantumisen todennäköisyys kasvaa ikääntyessä. Vakuutuksia voidaan kuitenkin myöntää nykyään jopa 99-vuotiaille, mutta tässä on yhtiökohtaisia eroja. Vakuutusmaksuun voi vaikuttaa laajuuden lisäksi valitsemalla korkean omavastuun, jolloin korvauksia voi kuitenkin saada sellaisista sairauksista, joiden tutkiminen ja hoito maksavat paljon. Sairauskuluvakuutukset voivat laajuudesta ja iästä riippuen maksaa useita satoja euroja, mutta pelkän tapaturmavakuutuksen voi hankkia huomattavasti edullisemmin.