Puhelimen näyttö rikki – korvaako kotivakuutus matkapuhelimen

Puhelimet ovat jatkuvasti mukana ja käytössä, minkä seurauksena ne myös rikkoutuvat usein esimerkiksi pudotessaan maahan tai kastuessaan. Näin ollen puhelimet ja tabletit ovat myös yleisimpiä laitteita, joista haetaan korvausta esimerkiksi kotivakuutuksesta tai matkavakuutuksesta. Kerromme seuraavaksi, mitä vakuutukset korvaavat näille laitteille ja mistä voit hakea korvausta.

Puhelimen putoamiset ja rikkoutumiset ovat yleisiä korvattavia vahinkoja vakuutuksesta – ilmoita vahingosta vakuutusyhtiölle

LähiTapiolan mukaan Suomessa rikkoutuu vuosittain jopa 600 000 älypuhelinta. Jos puhelimesi on siis esimerkiksi pudonnut maahan, lattialle, järveen tai wc-pönttöön et ole todellakaan ainoa. Jos puhelimelle on sattunut ulkoinen vahinko, sinun kannattaa aina ilmoittaa asiasta vakuutusyhtiölle. Et häviä mitään vahinkoilmoituksen tekemällä, ja se hoituu helposti vakuutusyhtiön verkkopalvelussa. Voit myös soittaa korvauspalveluun puhelimitse, mutta tällöin voit joutua jonottamaan linjoilla hetken.

Säilytä rikkoutunut puhelin, kunnes korvauspäätös on tehty

Älä heitä vahingoittunutta kännykkää pois rikkoutumisen jälkeen, koska vakuutusyhtiöllä on oikeus tarkastaa vahinko. Säilytä puhelin siis ainakin siihen asti, että olet saanut korvauspäätöksen, vaikka tarkoituksesi olisi ostaa uusi.

Mikä vakuutus korvaa matkapuhelimen?

Kun haet korvausta matkapuhelimen rikkoutumisesta, sinun kannattaa miettiä, mikä vakuutus tuo parhaan korvauksen. Tilanteesta riippuen sinulla voi olla jopa neljä vaihtoehtoa:

  1. Luottokorttiisi voi sisältyä ostoturva, joka kattaa luottokortilla maksetulle aiheutuvia vahinkoja usein noin kuuden kuukauden ajan ostohetkestä. Jos olet maksanut puhelimen luottokortilla tai muuhun pankkikorttiisi sisältyy vakuutus, kannattaa tämä tarkistaa. Mikäli puhelin on rikkoutunut lähellä ostoajankohtaa, voit säästää omavastuussa selvästi, koska ostoturvavakuutusten omavastuu on usein noin 60-100 euroa. Koska ostoturvat tuovat turvaa lyhyelle ajalle, vakuutuksissa ei myöskään ole ikävähennyksiä.
  2. Elektroniikkaliikkeen myymä tuoteturva on vakuutus, joka kattaa laitteen rikkoutumisia usein varsin samalla tavoin kuin kotivakuutuskin. Tuote- ja laiteturvavakuutusten etuna on se, että niiden omavastuut ovat alle 100 euroa, joka on selvästi kotivakuutuksen keskimääräistä omavastuuta pienempi. Toisaalta yksittäiset laitevakuutukset ovat varsin kalliita, ja ne voivat olla voimassa esimerkiksi vuoden tai kaksi. Jos olet kuitenkin hankkinut laitteellesi täsmävakuutuksen, se kannattaa vahingon kohdalla hyödyntää.
  3. Kotivakuutus on yleisin vakuutus, josta haetaan korvausta matkapuhelimen rikkoutumisesta. Kotivakuutuksen etuna on se, että vakuutus tuo laajaa turvaa puhelimelle ja muille älylaitteille, mutta toisaalta jos laitteesi on vanha, korvauksesta tullaan tekemään todennäköisesti tekemään ikävähennyksiä omavastuun lisäksi.
  4. Matkatavaravakuutus kattaa turvastasi riippuen kotimaan- ja ulkomaanmatkoilla sattuneita vahinkoja. Matkatavaravakuutuksen etuna on se, että omavastuu on pieni, muutamasta kympistä jopa nollaan euroon, eli parhaassa tapauksessa saat korvauksen täysimääräisenä takaisin. Matkatavaravakuutuksesta voit kuitenkin hakea korvausta vain matkalla sattuneesta vahingosta. Huomioi myös, että monen vakuutusyhtiön kotivakuutukset kattavat myös ulkomailla sattuneita vahinkoja.

Jos sinulla on useampi edellä mainituista vakuutuksista, kyseessä on monivakuutustilanne. Vakuutuksenottajana voit hakea korvauksen siitä vakuutuksesta, joka tuo sinulle parhaan korvauksen. Et voi kuitenkaan hakea samasta vahingosta korvausta useammasta vakuutusyhtiöstä. Jos haet vilpillisesti korvausta useammasta vakuutusyhtiöstä samasta vahingosta, syyllistyt petokseen.

Millaisia vahinkoja puhelimelle laaja kotivakuutus tyypillisesti korvaa?

Laaja kotivakuutus kattaa äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja irtaimistollesi, kuten myös matkapuhelimelle tai muulle älylaitteelle. Tällaisia vahinkoja ovat tyypillisesti:

  • puhelimen tippuminen lattialle, maahan tai kadulle, jolloin näytön rikkoutuminen on hyvin todennäköistä
  • puhelimen varkaus – vakuutus ei kuitenkaan korvaa, jos esimerkiksi unohdat puhelimen kahvilaan, josta se on myöhemmin varastettu
  • puhelimen vahingoittuminen virtapiikin seurauksena sitä ladatessa – huomioi kuitenkin, että sinun tulee käyttää vain alkuperäisiä varusteita
  • puhelimen vahingoittuminen esimerkiksi vesivahingon tai tulipalon seurauksena

Kännykkä voi myös tippua esimerkiksi järveen tai mereen, jolloin laaja kotivakuutus korvaa usein laitteen menetyksen. Huomaa kuitenkin, että kotivakuutus ei korvaa puhelimen katoamista, jos et vain yksinkertaisesti muista minne laite on jäänyt.

Miksi vakuutusyhtiö pyytää korjauskustannusarvion – voinko ostaa uuden puhelimen rikkoutuneen tilalle?

Kotivakuutuksen lähtökohta on usein, että rikkoutunut kännykkä korvataan ensisijaisesti korjauttamalla laite, jos se on mahdollista. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuutusyhtiö korvaa laitteen korjauksen, kuten uuden näytön vaihdon rikkoutuneen tilalle. Korjauskustannusarviolla vakuutusyhtiö siis selvittää, onko laitteen korjaaminen edullisempaa kuin uuden vastaavan laitteen hankinta.

Vakuutusyhtiö ei usein tarjoa korjausta ainoana vaihtoehtona, jos haluat korvausta kotivakuutuksesta. Jos haluat korvauksen rahana uuden puhelimen ostamista varten, vakuutusyhtiöllä on kuitenkin usein ehtojen mukaan oikeus maksaa korvaus perustuen korjausyhtiölle maksamaansa sopimushintaan. Tällöin et siis saa korvausta laitteesi ostohinnan mukaan, vaan sen vuoksi, että olet hankkimassa uutta puhelinta.

Miksi vakuutusyhtiö haluaa käyttää tiettyä kumppania laitteen korjaukseen, kuten esimerkiksi Fonumia?

Vakuutusyhtiö on voinut ehdoissa määritellä myös, että vakuutusyhtiöllä on oikeus päättää, mitä korjaajaa vahingon ennallistamiseen käytetään. Vakuutusyhtiö pyrkii näin hallitsemaan korvausmenoaan kokonaisuutena, eli neuvottelemaan korjausliikkeen kanssa hyvän hinnan sillä ehdolla, että vakuutusyhtiö korjauttaa yhtiössä lukuisia laitteita. Tällä pyritään tietysti toiminnan parempaan kannattavuuteen, joka viime kädessä mahdollistaa myös sinulle pienemmät vakuutusmaksut. Esimerkiksi Fonum on suuri ketju, joka palvelee useilla paikkakunnilla, ja siksi monet vakuutusyhtiöt tekevät yhteistyötä sen kanssa.

Miten puhelimen ikä ja kotivakuutuksen ikävähennykset vaikuttavat korvaukseen?

Kuten edellä todettiin, matkapuhelimen ensisijainen korvaustapa on laitteen korjaaminen, jos se on mahdollista ja kannattavaa. Jos laitteen korjaus ei ole mahdollista tai se olisi merkittävän kallista, kotivakuutuksesta tai matkavakuutuksesta voidaan maksaa korvaus uuden vastaavan laitteen ostohinnan perusteella.

Kun korvaus maksetaan uuden laitteen ostohinnan perusteella, huomioidaan korvauksessa kuitenkin ikävähennykset, jotka alentavat sinun saamaasi korvausta. Jos esimerkiksi käytetynä ostettu puhelin menee rikki, et todennäköisesti enää saa siitä korvausta perustuen uuden laitteen hintaan.

Ikävähennykset vaihtelevat yhtiöittäin, ja lisäksi korvaussummasta vähennetään myös omavastuu. Jos korjaaminen on kannattavampaa vakuutusyhtiölle, ikävähennystä ei tehdä, vaan laite korjataan tai korvaus voidaan pääsääntöisesti maksaa korjauskustannusten mukaan.

Ikävähennysten tarkoitus on huomioida se, että käytetty matkapuhelin ei ole yhtä arvokas kuin täysin uusi, sillä vakuutuskorvauksen ei ole tarkoitus johtaa taloudellisesti parempaan tilanteeseen kuin ennen vahinkoa. Toisaalta ikävähennykset pienentävät myös vakuutusyhtiön korvausmenoa tuoden säästöjä.

Millaiset ikävähennykset eri yhtiöillä on kotivakuutuksessa puhelimille?

Matkapuhelimen yleisin ikävähennys on 25 prosenttia. Poikkeuksen tähän tekee Pohjantähti, jolla ensimmäinen ikävähennys on 30 %, mutta tämä tehdään vasta ensimmäiseltä täydeltä kalenerivuodelta. Ikävähennysprosentin lisäksi olennaista on, miltä vuosilta vähennys tehdään. Valtaosa vakuutusyhtiöistä tekevät matkapuhelimille ikävähennykset jo käyttöönottovuoden jälkeen. LähiTapiolan ja Pohjantähden vakuutukset ovat näiltä osin parempia.

Tutustuessa taulukkoon kannattaa huomioida myös, että Ifillä ja LähiTapiolalla on laajaan kotivakuutukseen laajennus, jonka ostamalla saat taulukon arvoja edullisemmat ikävähennykset.

 

Pohjola Vakuutus POP Vakuutus Turva
Ikävähennys 25 % 25 % 25 %
Mistä alkaen vähennys tehdään? Ikävähennystä ei tehdä käyttöönotto-vuodelta Ikävähennystä ei tehdä käyttöönotto-vuodelta Ikävähennystä ei tehdä käyttöönotto-vuodelta
Esimerkki: puhelin ostettu kesäkuussa 2018 ja rikkoutuu helmikuussa 2020. Ikävähennys on 50 % (vuodet 2019- 2020) Ikävähennys on 50 % (vuodet 2019-2020) Ikävähennys on 50 % (vuodet 2019-2020)

 

Vakuutusyhtiö If LähiTapiola Pohjantähti
Ikävähennys 25 % 25 % 20–30 %
Mistä alkaen vähennys tehdään? Ikävähennystä ei tehdä käyttöönotto-vuodelta Ikävähennys tehdään täysiltä kalenterivuosilta

 

Ikävähennys tehdään täysiltä kalenterivuosilta
Esimerkki: puhelin ostettu kesäkuussa 2018 ja rikkoutuu helmikuussa 2020. Ikävähennys on 50 % (vuodet 2019-2020) Ikävähennys on 25 % (vuosi 2019) Ikävähennys on 30 % (vuosi 2019)

Huomioi korvauksessa myös omavastuu

Tavallisen älypuhelimen korjauskustannukset tai uuden vastaavan laitteen ostohinta ovat tyypillisesti varsin matalat, jolloin omavastuulla on suuri merkitys korvauksen määrään. Kotivakuutuksen omavastuu on tyypillisesti 150 tai 200 euroa, mutta esimerkiksi nuorille voidaan tarjota vakuutusta 100 euron tai vielä tätä pienemmällä omavastuulla. Esimerkiksi, jos omavastuusi on 200 euroa ja puhelimen näytön korjaus maksaa 189 euroa, vahinko jää alle omavastuun, eikä vakuutusyhtiö maksa korvausta. Jos sinulla on arvokkaampi kännykkä, jossa on suuri ja kaareva näyttö, näytön korjaus voi kuitenkin maksaa jopa satoja euroja enemmän, jolloin vakuutuksesta jää usein ainakin jotain korvattavaa omavastuun jälkeen.

Pitääkö vaihtolaite hyväksyä korvaukseksi rikkoutuneesta puhelimesta?

Usein kotivakuutuksen ehdoissa on määritelty, että laitteen korjaaminen on ensisijainen vahingonkorvaustapa. Varsinkin Applen huoltoliikkeillä on ollut käytäntönä tarjota rikkoutuneen laitteen tilalle vaihtolaite, eli sama tai lähinnä vastaavaa oleva iPhone-malli, joka on aiemmin korjattu ja kuntotarkastettu valtuutetun liikkeen toimesta.

Jos et halua tilalle vaihtolaitetta, vakuutusyhtiöllä on oikeus maksaa korvauksena vain vaihtolaitteen hinnan mukainen korvaus, josta on vähennetty mahdolliset alennukset, joita vakuutusyhtiö vaihtolaitteesta saisi. Tästä korvauksesta ei kuitenkaan tehdä enää ikävähennyksiä, koska vaihtolaitteen tulee rinnastua laitteen korjaukseen – kyseessä ei ole täysin uusi laite. Tällä on merkitystä, koska ikävähennyksiä ei tehdä korjauskustannuksista.

Jos puhelin lakkasi yllättäen toimimasta tarkista takuu ja muista myös virhevastuu

Vakuutukset korvaavat äkillisiä ja ulkoa päin laitteille kohdistuvia vahinkoja, mutta jos puhelin rikkoutuu yhtäkkiä ilman mitään ulkoista syytä, sinun kannattaa selvittää ensimmäiseksi takuuasiat. Vakuutukset eivät pääsääntöisesti korvaa takuunalaisia vikoja. Sinulle tärkeämpää on kuitenkin se, että jos laite korvataan myyjän takuusta tai virhevastuusta, et joudu maksamaan omavastuuta eikä takuussa korvausta vähennä myöskään ikävähennykset tai muut vakuutuksille tyypilliset ominaisuudet.

Myyjän myöntämä takuu älylaitteelle on tyypillisesti kaksi vuotta, mutta akunkestolle annettava takuu voi olla lyhyempi. Jos laite rikkoutuu ilman kastumista tai mitään muuta ulkoista syytä esimerkiksi kahden vuoden ja viikon käytön jälkeen, voit kuitenkin yhä vedota myyjän virhevastuuseen. Kuluttajaliiton mukaan puhelinten normaali käyttöikä on noin 3-4 vuotta, mikä tarkoittaa, että laitteen tulisi kestää ainakin näin pitkään tavallista käyttöä. Et voi kuitenkaan vedota virhevastuuseen, jos puhelin on esimerkiksi kastunut tai rikkoutunut pudotessaan. Lue lisää virhevastuusta Kuluttajaliiton sivuilta.

Panssarilasi ja suojakuoret ehkäisevät rikkoutumisia – välty omavastuilta

Jos ei pysy käsissä ja rikkoutuu usein, sinun kannattaa harkita suojalasin ja -kuorien hankkimista. Esimerkiksi silikoninen suojakuori ja ohut panssarilasi eivät juuri häiritse laitteen tavallista käyttöä, mutta tuovat merkittävää suojaa putoamisilta ja muilta iskuilta. Suojavarusteet voivat maksaa elektroniikkaliikkeestä ostettuna noin 30 euroa, mutta tämä voi tulla huomattavasti halvemmaksi kuin tuotevakuutuksen ostaminen tai kotivakuutuksen omavastuu.

Jos suojalasi rikkoutuu pudotuksessa, olet todennäköisesti säästänyt omavastuun verran rahaa, vaikka joutuisit hankkimaan uuden panssarilasin. Jos tilaat suojavarusteet verkosta, voit todennäköisesti saada ne halvemmalla kuin elektroniikkaliikkeestä. Jotkut matkapuhelinvalmistajat saattavat myös esiasentaa suojalasin puhelimeen tai tarjota sellaisen myyntipakkauksen mukana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *