Vakuutusopas – Ota talteen vinkit vakuutusten hankkimisesta

Vakuuttaminen on riskienhallintaa

Vakuutuksella turvaat henkilön, omaisuuden tai tietyn toiminnan erilaisten vahinkojen varalta. Vakuutusten perustehtävä on siis auttaa vahingonkärsinyt takaisin tilanteeseen, jossa hän oli ennen vahingon sattumista. Käytännössä vakuutus tukee sinua taloudellisesti esimerkiksi tilanteessa, jossa ajat kolarin ja autosi tarvitsee korjausta tai tulipalo tai vesivahinko pakottaa laittamaan kotisi remonttiin. Vakuutustarve on yksilöllinen, ja se riippuu siitä miten ja kenen kanssa elät, ja millainen on riskinottohalusi. Vakuutuksessa on aina kyse sinun kohtaamien riskien osittaisesta siirtämisestä vakuutusyhtiön vastuulle.

Vakuutuksen hankkimisen vaiheet

  1. Mieti mitä vakuutuksia tarvitset. Tähän vaikuttaa perhetilanteesi sekä se, millaista elämää elät ja millaista omaisuutta sinulla on.
  2. Pohdi millainen riskinottohalusi on, eli tarvitsetko laajan vai suppean vakuutuksen. Olennaista on myös aina, mistä arvosta vakuutus on tehty.
  3. Pyydä tarjouksia ainakin 2-4 vakuutusyhtiöltä, tai jopa useammalta. Voit myös käyttää apuna Vakuutukset.fi -sivustoa.
  4. Vertaile vakuutustarjouksia eri vakuutusyhtiöiltä ja valitse niistä itsellesi sopivin vakuutus turvan kattavuuden ja hinnan perusteella.

Mitä vakuutusta hankkiessa kannattaa ottaa huomioon?

Kun halutaan vakuuttaa jokin tietty kohde, esimerkiksi koti, tai ajoneuvo, pitää ensiksi olla perillä perusasioista. Kuinka vanha vakuutettava kohde on? Entä kuinka arvokas se on, ja missä kunnossa se on? Täysin uuden, kymmenien tuhansien eurojen auton vakuuttaminen maksaa paljon enemmän, kuin muutaman tuhannen arvoinen auto, joka on nähnyt maantietä jo useamman vuoden.

Jos omaisuutta vakuuttaessa sinun täytyy arvioida omaisuuden arvo ennen vakuuttamista, arvio tulee antaa mahdollisimman tarkasti ja todenmukaisesti. Jos arvioit omaisuuden arvon liian suureksi, tämä johtaa ylivakuuttamiseen ja turhan suuriin vakuutusmaksuihin. Vastaavasti liian alhaiseksi arvioitu arvo voi johtaa alivakuutustilanteeseen, minkä seurauksena mahdolliset vakuutuskorvaukset voivat jäädä odotettua ja todellista vahinkoa alhaisemmiksi.

Onko sattunut vahinko korvattava? Omavastuu, rajoitusehdot, ikävähennykset..

Jotta vakuutus kattaisi vahingon ja tästä saisi korvauksen, on vahingon oltava vakuutusehtojen mukaan korvattava. Tämän vuoksi sinun kannattaa tutustua huolellisesti vakuutuksen rajoitusehtoihin. Tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuja vahinkoja ei korvata. Korvattavan vahingon täytyy olla sattunut myös vakuutuksen voimassa ollessa. Vakuutukset eivät korvaa sellaisia vahinkoja, jotka ovat sattuneet ennen vakuutuksen voimaantuloa.

Jotta vakuutusyhtiö maksaa sinulle korvauksia, vakuutusyhtiön omavastuun tulee ylittyä. Usein omavastuuta ei käytännössä tarvitse maksaa itse, vaan vakuutusyhtiö vähentää sovitun omavastuun korvaussummasta ennen sen suorittamista. Jos sattunut vahinko on alle omavastuun, eli esimerkiksi kotivakuutuksen omavastuu on suurempi kuin rikkoutuneen kodinkoneen arvo, ei vahingosta makseta korvausta. Jos valitset vakuutusta ottaessa pienen omavastuun, vakuutus maksaa hieman enemmän, mutta toisaalta voit saada korvausta myös pienemmistä vahingoista. Sama toimii tietysti päinvastoin, eli suuremmalla omavastuulla säästät vakuutusmaksuissa. Voit myös muuttaa omavastuuta vakuutuksesi ollessa jo voimassa.

Kannattaa myös huomioida, että vakuutusyhtiöt eivät korvaa vanhan ja kuluneen omaisuuden rikkoutuessa sinulle täysin uutta vastaavaa tilalle. Tämä pääsääntö koskee kaikkea omaisuusvakuuttamista, kuten kotirakennuksesi, tavaroidesi tai ajoneuvosi vakuutusta. Esimerkiksi kotivakuutuksessa tavaran tai kodinkoneen rikkoutuessa korvaussummasta vähennetään ennen omavastuuta ikävähennykset. Erilaisille omaisuuserille on määritelty vakuutusehdoissa ikävähennysprosentti, joka vaikuttaa siihen, kuinka paljon voit saada korvausta.

Miten kilpailuttaa vakuutukset?

Suomessa toimii lukuisia eri vakuutusyhtiöitä, joten valinnan varaa riittää, oli kyseessä sitten koti- tai matkavakuutus. Eri vakuutusyhtiöt tarjoavat erilaisia ja erihintaisia vakuutuksia, joten niitä kannattaa rohkeasti vertailla toisiinsa tasaisin väliajoin. Vakuutusten hinnat vaihtelevat vakuutusyhtiöiden välillä jopa satoja euroja, eikä sopivinta vakuutusturvaa voi löytää vertailematta. Joskus myös vakuutusten keskittäminen johonkin tiettyyn vakuutusyhtiöön saattaa alentaa vakuutusten hintaa. Kun vakuutusta on valitsemassa, kannattaa paneutua etenkin siihen, mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.