Yritysvakuutukset – Mitä vakuutuksia tarvitsen kun perustan yrityksen?

Yrityksen perustamisessa on muistettava ottaa huomioon myös vakuutukset. Yrityksen omaisuuden ja toiminnan vakuutusten lisäksi tulee muistaa yrittäjän ja työntekijöiden vakuutukset. Yritys voi tarvita useita erilaisia vakuutuksia, riippuen suuresti siitä, millaisia palveluja tai tuotteita yritys tuottaa, ja kuinka iso yritys on kyseessä. Lue tästä tärkeimmät vakuutukset joita yrityksen perustamisessa tarvitset.

YEL-vakuutus on kaikille yrittäjille pakollinen

Ainut pakollinen vakuutus joka kaikkien yritysten on otettava on YEL-vakuutus, eli yrittäjän eläkevakuutus. Pakollinen YEL-vakuutus on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta, ja se turvaa yrittäjän toimeentuloa silloin kun yritystoiminta päättyy esimerkiksi työkyvyttömyyden takia. Yrittäjän eläkevakuutus vaikuttaa myös työttömyysturvan, vanhempainpäivä- ja sairauspäivärahan määrään.

Yrittäjän työtulo vaikuttaa eläke- ja sosiaaliturvaasi ja eläkevakuutusmaksun suuruuteen. YEL-työtulon voi määritellä itse, ja se on se summa, jonka voisit maksaa palkkana samasta työstä jollekin toiselle, yhden vuoden aikana. Käytännössä työtulo on siis käyttämäsi työpanoksen arvo. YEL-työtulo kannattaa asettaa heti yrittäjyyden alusta sellaiselle tasolle, että se kattaa perusturvasi. Suositeltu YEL-työtulo on vähintään noin 20 000 – 30 000. Työtulon oikean määrän voi arvioida helposti itse Eläketurvakeskuksen sivuilta löytyvän tiedon avulla. Työtulon määrää voit päivittää aina, jos työpanoksesi muuttuu. Tällöin myös YEL-vakuutuksmaksun sekä sosiaali- ja eläketurvan määrät muuttuvat. Myös työtulon tilapäinen muuttaminen on mahdollista.

Muut vakuutukset joita yrittäjä tarvitsee – Muista myös nämä vakuutukset yritystä perustettaessa

Työntekijöiden vakuutukset

Jos palkkaat yrityksellesi työntekijöitä, täytyy heille kaikille ottaa työtapaturmavakuutukset. Sinun on myös huolehdittava kaikkien työntekijöiden eläkevakuutukset, eli TyEL-vakuutukset kuntoon. Työnantajana olet vastuussa työntekijöiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta työaikana, eikä näistä työntekijöiden vakuutuksista tule luistaa. Monet yritykset panostavat henkilöstön hyvinvointiin sekä palkitsemiseen myös erilaisten vapaaehtoisten terveysvakuutusten muodosssa.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus suojaa kaikkia yrittäjän solmimia sopimuksia, kuten esimerkiksi vuokrasopimusta. Jos jostakin sopimuksesta nousee riitaa tai erimielisyyksiä, voit turvautua oikeusturvavakuutukseen tarvitessasi asianajoapua. Oikeusturvavakuutus kannattaa hoitaa kuntoon ennen sopimusten tekemistä, koska vakuutuksen ulkopuolelle voi olla rajattu riidat sellaisista sopimuksista, jotka on tehty ennen vakuutuksen voimaantuloa.

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Myös yrittäjä itse tarvitsee tapaturmavakuutuksen työajalle. Vakuutus ei ole pakollinen, mutta auttaa suuresti kulujen korvaamisessa jos yrittäjälle sattuu jokin tapaturma. Yrittäjänä et siis ole lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piirissä, vaikka olet todennäköisesti yrityksen keskeisin voimavara. Tapaturmasta aiheutuvat kulut ja menetetty työpanos saattavat olla iso menetys yritykselle, ja tätä menetystä voidaan korvata tapaturmavakuutuksen avulla. 

Tietoturvavakuutus

Tietoturvavakuutukset kattavat esimerkiksi palvelunestohyökkäyksestä, haittaohjelmasta tai tietojen varastamisesta aiheutuneita vahinkoja käsittäen myös yksityisyyden suojan rikkoutumisesta aiheutuneita vahinkoja. Vakuutuksissa on yleisesti vahinkojen ennalta ehkäisyyn tähtääviä riskienhallinnallisia elementtejä, minkä lisäksi vakuutus tarjoaa asiantuntijatukea vahingon syyn selvittämiseen ja tilanteen korjaamiseen.

Omaisuusvakuutus

Omaisuusvakuutuksilla turvaat yrityksesi omaisuuden, olipa kyse sitten kiinteistöstä tai irtaimesta omaisuudesta kuten koneista, työvälineistä, raaka-aineista tai myytävistä lopputuotteista. Omaisuusvakuutuksilla katetaan mm. tulipalojen, rikosten, vuotojen, rikkoutumisten ja luonnonilmiöiden aiheuttamia vahinkoja.

Toiminnan vastuuvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutuksesta on hyötyä, jos yritys tai sen työntekijä aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon, josta yritys on lain mukaan korvausvastuussa. Esimerkiksi asiakkaan luona tehdyssä asennustyössä on voitu aiheuttaa vesivahinko. Vahingonkorvauksen lisäksi yrittäjän sinulle on apua siitä, että vakuutuksen myöntänyt yhtiö selvittää puolestasi korvausvastuun ja avustaa sinua oikeudenkäynnissä, mikäli korvausvastuuta ei ole ja korvausasian ratkaisu etenee oikeuteen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *