Yrittäjän ja yrityksen vakuutukset

Yrittäjän ja yrityksen vakuuttaminen on tärkeää, olipa kyseessä aloitteleva sivubisnes tai pääasiallisen elannon tuova liiketoiminta. Yritysvakuutuksilla varaudut muun muassa vahingonkorvausvastuuseen, liiketoiminnan keskeytymiseen sekä erilaisiin omaisuus ja henkilövahinkoihin. Kaikki markkinoilla olevat yritysvakuutukset eivät ole pakollisia, eli vakuutustarve arvioidaan liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Pakollisia vakuutuksia yrittäjälle ovat YEL, eli yrittäjän eläkevakuutus, sekä palkkatyöntekijöille otettava lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja työntekijän eläkevakuutukset, TyEL. Vähimmäisvaatimus on tietysti, että hankit tarpeelliset lakisääteiset vakuutukset.

Oikeilla vakuutuksilla yrityksen toiminta voi jatkua normaalina, vaikka siihen kohdistuisi jokin onnettomuus tai vahinko. Uhkia yrityksille ja yrittäjille ovat esimerkiksi vahingonkorvausasiat (esimerkiksi suhteessa asiakkaaseen tai yhteistyökumppaniin), riitatilanteet, henkilöstön terveyteen kohdistuvat riskit, liiketoiminnan keskeytyminen sekä erilaiset omaisuusvahingot. Vahinkotilanteita ovat esimerkiksi vesivahinko, tulipalo, varkaus, tai yrittäjälle sattunut tapaturma. Usein yritysvakuutuksia myydään erilaisina paketteina räätälöitynä sinun tarpeeseesi.

Mitkä ovat yrittäjän pakolliset vakuutukset?

Yrittäjälle pakollisia vakuutuksia ovat erilaiset henkilövakuutukset. Näillä vakuutetaan sekä yrittäjän, että yrityksen palkkatyöntekijöiden terveys ja turvallisuus.

 • YEL, eli yrittäjän eläkevakuutus on laissa määrätty vakuutus. Se määräytyy yrittäjän työtulon mukaan, ja sen hankkimisesta ja maksamisesta on jokainen yrittäjä itse vastuussa.  Eläkevakuutuksen tarkoituksena on taata yrittäjälle rahallisesti turvattu vanhuuseläke. Sen avulla yrittäjä voi myös saada kuntoutusta jos hänen työkykynsä heikkenee, työttömyysturvan työttömyyden varalle, sekä mahdollisuuden osa-aikaeläkkeestä. Kyseessä ei siis ole pelkkä eläkevakuutus, vaan YEL-vakuutuksen palkkatulo vaikuttaa myös yrittäjän sosiaaliturvaan, kuten sairaus- tai vanhempainrahojen määrään ja työttömyysturvaan. Kaikkien yrittäjien tulee hankkia YEL viimeistään puoli vuotta yrityksen toiminnan aloittamisesta.
 • Alasta riippuen myös muita lakisääteisiä vakuutuksia, esim. maatalouden alalla MYEL, ja terveydenhoidon alalla potilasvakuutusMuista tarkistaa oman alasi sisällä tarvittavat ylimääräiset vakuutukset, jotta ne eivät jää hankkimatta.
 • Jos yrityksessäsi on palkkatyöntekijöitä, sinun on vakuutettava työntekijät lakisääteisellä työtapaturmavakuutuksella sekä työeläkevakuutuksilla. Myös työttömyysvakuutus on hankittava kaikille.

Mitkä ovat yritykselle Tarpeellisia vakuutuksia?

Vahingon satuttua on liian myöhäistä harkita vakuutuksen hankkimista, mikä on valitettavan yleistä. Varautumalla kunnolla yrityksen kohtaamiin riskeihin voit huoletta keskittyä tulevaisuuteen ja yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Mieti mitkä seuraavista vakuutuksista ovat juuri sinun yrityksellesi ajankohtaisia, ja tarpeellisia.

 • Kiinteistövakuutus: Yrityksen työtilat ja muut kiinteistöt kannattaa suojata vakuutuksella. Kiinteistövakuutus suojaa itse tiloja erilaisilta vahingoilta.
 • Omaisuusvakuutus: Omaisuusvakuutus vakuuttaa yrityksen murron ja ilkivallan, tulipalo tai myrskyn, sekä vesi-ja muiden johtojen aiheuttamien vahinkojen varalle. Vakuuttaa voit myös yrityksen irtaimiston, koneiden rikkoutumisen sekä tavarankuljetuksessa syntyneet vahingot.
 • Keskeytysvakuutus: Jos yrityksen toiminta jostakin syystä katkeaa tai se joudutaan keskeyttämään voi keskeytysvakuutuksesta hakea korvausta menetetystä katteesta.  Tämä on erityisen tärkeää, koska liiketoiminnan keskeytyminen ja rahavirtojen katkeaminen voi johtaa rahoitusongelmiin.
 • Toiminnan vastuuvakuutus: Jos yrityksesi tai työntekijäsi ovat aiheuttaneet vahinkoa, voi vastuuvakuutuksesta saada korvausta silloin, kun yrityksesi on vahingosta korvausvelvollinen. Vastuuvakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö auttaa sinua myös korvausvastuun selvittämisessä.
 • Oikeusturvavakuutus: Oikeusturvavakuutuksella varaudut erilaisiin riitatilanteisiin. Vakuutus kattaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja esimerkiksi sopimuksista tai työsuorituksista johtuvissa riidoissa.

Miten yritysvakuutusten hinta määräytyy?

Yksittäisten vakuutuksien hinnat määräytyvät monen eri tekijän mukaan. Vakuutusten hintoihin vaikuttavat esimerkiksi:

 • Haettava vakuutusmäärä ja omavastuutaso. Voit itse määritellä yritykselle otettavan vakuutuksen vakuutusmäärän sekä omavastuun, ja näin vaikuttaa myös vakuutusten vuosimaksuihin. Mitä korkeampi omavastuu on, sitä halvempi on vakuutuksen vuosimaksu. Mitä korkeampi vakuutusmäärä, sitä korkeampi myös vuosimaksu on.
 • Yrityksen toimiala ja liikevaihto. Toimiala vaikuttaa vakuutusten hintoihin suuresti, sillä joillakin aloilla on huomattavasti enemmän esimerkiksi fyysisiä vaaroja kuin toisilla. Esimerkiksi rakennustyömaayrityksen ja toimistotyöhön keskittyneen yrityksen hinnoittelu poikkeaa toisistaan.
 • Yrityksen koko ja liiketoiminnan laajuus. Myös yrityksen koko voi vaikuttaa vakuutuksen hintaan. Yrityksen liiketoiminnan suuruutta voidaan mitata esimerkiksi liikevaihdolla tai henkilöstömäärällä vakuutuksesta riippuen.