Kaikki arjen vakuutukset – Mitä vakuutuksia sinä tarvitset?

Se mitä vakuutuksia tarvitset riippuu täysin elämäntilanteestasi. Huolehdi että sinulla on  tarvittavat vakuutukset kunnossa, jotta voit elää elämääsi murehtimatta vahinkoja. Vakuutusten tarpeen voi helposti tarkistaa siitä mitä omistat ja mitä elämääsi kuuluu.

Jos sinulla on auto, sinun on lain mukaan pakko hankkia liikennevakuutus. Myös kaskovakuutus on todennäköisesti tarpeen etenkin, jos autosi ei ole aivan käyttöikänsä loppupäässä.  Henkilövakuutuksia taas on hyvä olla jokaisella ihmisellä ja henkivakuutuksen tarve korostuu, jos sinulla on perhettä. Omasta kodista kannattaa huolehtia kotivakuutuksella, ja sinulla kannattaa olla matkavakuutus voimassa kun suunnittelet matkaa ulkomaille. Omat vakuutukset kannattaa siis valita sen mukaan, mikä itselle on omassa arjessa tärkeää.

Autovakuutukset

Auton omistajan ja haltijan on huolehdittava, että ajoneuvolla on voimassa oleva liikennevakuutus. Liikennevakuutus on laissa määrätty ja se kattaa henkilövahinkojen lisäksi syyttömän osapuolen omaisuusvahinkoja, eli vastapuolen ajoneuvon korjauskustannuksia. Liikennevakuutus ei kuitenkaan suojaa itse autoa jos sillä ajaessa sattuu esimerkiksi hirvikolari, autoon murtaudutaan tai se joutuu ilkivallan kohteeksi. Oman auton suojaamiseen kannattaa hankkia kaskovakuutus, eli vapaaehtoinen autovakuutus. Kaskovakuutuksia on saatavilla erilaisilla laajuuksilla, ja laajempia kaskoja suositellaan erityisesti uudemmille autoille sekä autoille, joilla on kilometrejä vielä reilusti jäljellä. Autovakuutusten kilpailuttaminen on yksi suurimpia säästön kohteita, sillä erityisesti vakuutusten hinnat voivat vaihdella hyvin paljon.

Kotivakuutus

Omaan asuntoon on kannattaa aina hankkia voimassa oleva kotivakuutus, joka toimii kotisi turvana vahinkojen ja onnettomuuksien varalta. Kotivakuutus on yleisin vakuutus, jonka suomalaiset ottavat. Kotivakuutus suojaa kotiasi suurilta onnettomuuksilta kuten tulipalolta ja vesivahingoilta, mutta se saattaa tulla tarpeeseen myös pienemmissä vahingoissa, kuten tietokoneen rikkoutuessa tai polkupyörän tullessa varastetuksi. Kotivakuutus laaditaan usein kodin tietojen perusteella. Esimerkiksi kodin pinta-alalla, rakennusvuodella, asunnon tyypillä ja irtaimiston määrällä on merkitystä. Kotivakuutuksen yhteydessä myönnetään tavallisesti vastuu- ja oikeusturvavakuutukset, joille on käyttöä, jos aiheutat vahinkoa kolmannelle osapuolelle tai joudut oikeudenkäyntiin tai tarvitset asianajajan apua.

Matkavakuutus

Matkavakuutus on hyvä olla voimassa aina matkalle lähdettäessä, erityisesti kun reissu suuntautuu ulkomaille. Matkavakuutus sisältää tyypillisesti matkustajavakuutuksen, matkatavaravakuutuksen sekä turvaa vastuu- ja oikeusturvavahinkojen varalle. Matkavakuutus kattaa usein esimerkiksi lennon peruuntumisen, sairastumisen matkalla tai matkatavaroiden viivästymisen. Matkavakuutus voi olla jatkuvasti voimassa oleva, joka on helppo ja usein edullinen ratkaisu paljon matkustavalle. Tällöin sinun tulee huolehtia ainoastaan, että matkan reissupäivät eivät ylitä vakuutuksessa sovittua matkan enimmäiskestoa – tarvittaessa voit ottaa vakuutuksen pidennyksen. Vakuutuksen voi ottaa myös yksittäiselle matkalle, jos matkustat harvoin.

Sairauskuluvakuutus

Erilaiset sairauskulu- tai terveysvakuutukset vakuuttavat henkilön erilaisilta sairauksilta. Käytännössä vakuutukset korvaavat tutkimus- ja hoitokuluja sekä esimerkiksi lääkkeitä. Vakuutuspakettiin kuuluu usein myös tapaturmavakuutus, jonka voi halutessaan ottaa myös erikseen, jos haluat suppeampaa turvaa. Jokaisella suomalaisella on pääsy yleiseen terveydenhuoltoon, mutta yksityisen terveydenhuollon palvelujen käyttäminen mahdollistaa usein nopeamman hoidon ja pikaisemman paranemisen. Yksityinen terveydenhuolto voi olla kallista, jolloin terveysvakuutuksesta on selvä apu.

Henkivakuutus

Henkivakuutus vakuuttaa nimensä mukaisesti henkilön henkeä sairauksien ja tapaturmien varalta. Jokainen henkilö vakuutetaan usein erikseen, mutta tarjolla on myös esimerkiksi avioparille suunnattuja pariturvia. Erityisen tärkeää henkivakuutusten hankkiminen on perheissä joissa on lapsia, jotta heidän toimeentulonsa on turvattu, jompi kumpi vanhemmista menehtyy.

Eläinvakuutus

Suomessa on jopa 1,5 miljoonaa koiraa ja kissaa, ja nykyään yhä useampi lemmikki vakuutetaan. Eläinvakuutukset tuovat turvaa esimerkiksi lemmikin kuoleman, sairastumisen tai loukkaantumisen sekä lemmikin aiheuttamien vastuuvahinkojen varalle. Nykyään useimmiten halutaan hankkia vakuutus, joka kattaa lemmikin sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuvia eläinlääkärikustannuksia.

Venevakuutus

Kaikista pienimmät soutuveneet ja perämoottorit sisältyvät usein kotivakuutukseen, mutta moottoriveneet, purjeveneet ja esimerkiksi vesijetit on vakuutettava erikseen. Venevakuutukset tuovat turvaa vesillä liikkumiseen, kuljetukseen ja veneen talvisäilytykseen. Vakuutukset kattavat esimerkiksi ilkivalta, varkaus, palo- ja myrskyvahinkoja sekä karilleajoja ja törmäyksestä aiheutuneita vahinkoja.

Metsävakuutus

Metsä on suomalaisille arvokas varallisuuserä, ja metsävakuutus on keino hallita omaisuun liittyviä riskejä. Metsävakuutuksella voidaan vakuuttaa tontti tai talousmetsä esimerkiksi tulipalon, myrskyn, lumen sekä eläinten ja hyönteisten aiheuttamien vahinkojen varalta. Tuhoutuneen puuston arvon lisäksi metsävakuutus voi korvata myös odotusarvoa, eli liian varhaisessa vaiheessa hakatun metsän tulevaisuuteen suunnattua menetettyä arvoa.