Vakuutussanasto helpottamaan vakuutuksien ymmärtämistä

Vakuutuksiin ja niiden ymmärtämiseen kuuluu lukuisia eri termejä, joita voi olla hankala ymmärtää ellei niistä ole ennen lukenut. Tässä luettelossa on listattu yleisimpiä vakuutustermejä, jotka lukemalla tunnet vakuutukset ja vakuutusmaailman jo paljon paremmin!

 

Alivakuutus

Alivakuutus tarkoittaa tilannetta, jossa vakuutetun omaisuuden arvo on todellisuudessa suurempi kuin vakuutusmäärä, josta se on vakuutettu. Jos hinnoittelu perustuu vakuutusmäärään, vakuutusyhtiö voi edellyttää, että omaisuus vakuutetaan todellisesta arvostaan. Mikäli omaisuus on selvästi alivakuutettuna, vakuutusyhtiön vastuu vahingosta rajautuu vakuutusmäärään ja osavahingossa yhtiö voi soveltaa alivakuutussuhdetta, jolloin vakuutuksesta ei makseta täyttä korvausta.

Autovakuutukset

Autoon tai muuhun moottoriajoneuvoon voi hankkia kaksi eri vakuutusta, liikenne- ja kaskovakuutuksen. Liikennevakuutus on laissa määrätty ja kaikille pakollinen vakuutus, kun taas kaskovakuutus on vapaaehtoinen ja autoa itseään suojaava vakuutus, jota tarjotaan erilaisilla laajuuksilla.

Bonukset kasko- ja liikennevakuutuksissa

Bonusprosenttisi vaikuttaa suoraan siihen, kuinka paljon maksat vakuutuksestasi, ja bonuksia kertyy liikennevakuutuksen lisäksi usein laajimman kaskovakuutuksen kolarointiturvaan.  Bonukset ovat järjestelmä, jolla vakuutusyhtiöt pyrkivät hinnoittelemaan vakuutuksesi mahdollisimman riskivastaavasti. Jos sinulle ja ajoneuvon muille käyttäjille ei satu vakuutuksesta korvattavia vahinkoja bonustasosi nousee, ja saat vakuutuksen jatkossa edullisemmin. Vastaavasti, jos aiheutat kolarin, bonuksesi putoaa ja vakuutusmaksut nousevat.

Yhtiöillä on erilaisia malleja siihen, kuinka nopeasti ja mille tasolle asti bonuksia kertyy. Vakuutukseen voi kuulua myös bonusturva, jonka saat, jos ajat ilman vahinkoja riittävän monta vuotta. Bonusturva tarkoittaa, että kerätyt bonukset eivät katoa jos kuljettaja ajaa kolarin tai vakuutuksesta korvataan muu vastaava vahinkotapahtuma. Kolarin jälkeen bonusturva on ansaittava uudelleen. Bonuksia voi kertyä usein noin 80 % asti, ja niiden lähtötaso riippuu vakuutusyhtiöstä.

Edunsaaja

Vakuutuksenottajalla on henkivakuutuksessa oikeus määrätä edunsaaja, eli henkilö, joka on oikeutettu vakuutuskorvaukseen vakuutetun menehtyessä.  Kun vakuutuksenottaja on antanut edunsaajamääräyksen, vakuutetun kuoleman johdosta suoritettava vakuutuskorvaus ei kuulu vakuutetun kuolinpesään.

Eläinvakuutus

Suomessa on jopa 1,5 miljoonaa koiraa ja kissaa, ja nykyään yhä useampi lemmikki vakuutetaan. Eläinvakuutukset tuovat turvaa esimerkiksi lemmikin kuoleman, sairastumisen tai loukkaantumisen sekä lemmikin aiheuttamien vastuuvahinkojen varalle. Nykyään useimmiten halutaan hankkia vakuutus, joka kattaa lemmikin sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuvia eläinlääkärikustannuksia.

Enimmäiskorvaus

Enimmäiskorvaus on suurin mahdollinen korvaus, jonka vakuutuksesta voi saada. Enimmäiskorvaus voi on usein euromäärä, joka voi olla sidottu vuoden mittaiseen vakuutuskauteen tai se voi olla vahinkokohtainen. Maksettavan korvauksen määrä riippuu kuitenkin aina sattuneen vahingon laajuudesta, eli enimmäiskorvaus ei ole esimerkiksi rakennuksen täydellisessä tuhoutumisessakaan automaattisesti se summa, jonka vakuutus korvaa.

Henkilövakuutus

Henkilövakuutuksilla vakuutaan ihmisen henki tai terveys sairauksien ja tapaturmien varalta. Henkilövakuutuksia ovat esim. henki-, sairaus- ja eläkevakuutukset.

Henkivakuutus

Henkivakuutus on henkilövakuutus kuoleman varalle. Kuoleman sattuessa nimetty edunsaaja saa vakuutuskorvauksen vakuutusyhtiöltä. Henkivakuutuksen tarkoituksena on auttaa kuolleen henkilön perhe taloudellisesti vaikean ajan yli, sillä perheen tulot saattavat tippua huomattavasti toisen tulonsaajan menehtyessä.

Hintaturva

Hintaturva voi sisältyä ominaisuutena luottokorttiisi. Hintaturva takaa sopimuksessa määrätyn ajan korttia käyttämällä hankinnat edullisimpaan hintaan. Jos ostettu tuote löytyy sovitun aikarajan sisällä toisesta suomalaisesta liikkeestä edullisemmin, voidaan erotus hyvittää luottokortin omistajalle. Hintaturvat ja hintatakuut eivät kuitenkaan koske erikoistarjouksia, joten tuotteen tulee olla yleisesti saatavilla toisesta liikkeestä.

Jatkuva matkavakuutus

Jatkuva matkavakuutus on matkavakuutus, joka on voimassa ympäri vuoden. Yhden matkajakson enimmäispituus voi olla rajattu vakuutusehdoissa esimerkiksi 30-45 vuorokauteen, jota pidemmillä matkoilla vakuutus ei ole voimassa. Tällöin voit usein pidentää matkavakuutuksen kestoa ennen matkalle lähtöä. Jatkuva matkavakuutus on hyvä valinta silloin, kun et halua miettiä vakuutusturvaa ennen jokaista matkaasi ulkomaille. Jos matkustat enemmän, näin saat todennäköisemmin vakuutuksen myös useampaa määräaikaista vakuutusta edullisemmin.

Jos olet muuttamassa pitkäaikaisesti toiseen valtioon, matkavakuutuksesta ei todennäköisesti ole apua, vaan sinun kannattaa harkita ainakin sairauskuluvakuutusta kohdemaasta.

Kaskovakuutus

Kaskovakuutus on vapaaehtoinen autovakuutus, joka suojaa sinun autoasi vaurioilta. Liikennevakuutus on pakollinen, mutta kattaa vain henkilövahingot ja vastapuolen omaisuusvahingot aiheuttaessasi kolarin. Kaskovakuutuksesta voit saada korvausta esimerkiksi tulipalosta, hirvikolarista, murrosta tai ilkivallasta sekä aiheuttamistasi kolareista. Mitä arvokkaampi ja uudempi autosi on, sitä järkevämpää kaskovakuutuksen hankinta on. Kaskon hinnoitteluun vaikuttaa vakuutusyhtiöstä riippuen esimerkiksi auton merkki ja malli sekä asuinpaikkakuntasi, joten eri yhtiöiden vakuutusten vertailu on järkevää.

Keskeytysvakuutus autovakuutuksessa

Keskeytysvakuutus toimii turvana silloin jos auton käyttö keskeytyy jonkin syyn vuoksi useiden päivien ajaksi. Keskeytyksen ajalta maksetaan keskeytyskorvausta. Keskeytysvakuutus on osa kaskovakuutusta, ja sen saa autoon yleensä laajan kaskovakuutuksen kanssa. Korvauksena keskeytysvakuutuksesta voi saada rahakorvauksen tai sijaisauton käyttöön oman auton ollessa rikki.

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus on lain mukaan pakollinen vakuutus, joka on oltava voimassa kaikilla liikennekäytössä olevilla moottoriajoneuvoilla. Liikennevakuutus kattaa onnettomuuden sattuessa henkilövahingot, sekä syyttömän osapuolen omaisuusvahingot. Liikennevakuutus ei korvaa autosi korjausta jos olit syyllinen onnettomuudessa, eikä se korvaa esimerkiksi ilkivallan, varkauden tai hirvikolarin aiheuttamaa vahinkoa. Tätä varten on hankittava kaskovakuutus.

Maksuturvavakuutus

Maksuturvavakuutus voidaan ottaa turvaamaan taloudellista tilannetta esimerkiksi työttömyyden tai työkyvyttömyyden varalta. Käytönnässä maksuturvavakuutusta kannattaa harkita esimerkiksi, jos taloudella on lainaa. Tämän vuoksi myös pankit tarjoavat maksuturvavakuutuksia usein luottoa nostettaessa.

Matkavakuutus

Matkavakuutus voi olla joko jatkuva, jolloin se on voimassa koko vuoden, tai määräaikainen jolloin se on voimassa vain tietyn matkan ajan. Matkavakuutukseen kuuluu mm. lääkärikuluja kattava matkustajavakuutus, matkalaukun sisällön turvaava matkatavaravakuutus sekä matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutukset. Matkavakuutuksesta voit saada korvausta myös matkan peruuntumisesta esimerkiksi sairastumisen takia.

Mökkivakuutus

Mökkivakuutus korvaa mökille aiheutuneita vahinkoja, eli se toimii samalla tavalla kuin kotivakuutus. Mökkivakuutuksen kattavuuteen vaikuttaa erityisesti mökin varustelutaso. Jos mökkisi on kytketty kunnalliseen vesijohtoverkostoon ja se on hyvin varusteltu, kannattaa sinun aina harkita laajempaa turvaa.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus korvaa kustannuksia asianajajan käyttämisestä, jos joudut oikeudenkäyntiin esimerkiksi riita- tai rikosasiasiassa. Oikeusturvavakuutus sisällytetään usein kotivakuutukseen, minkä lisäksi matkavakuutukseen kuuluu tyypillisesti matkoilla mukana oleva matkaoikeusturvavakuutus. Kotivakuutuksen yhteydessä myönnettävä oikeusturvavakuutus ei usein kata esimerkiksi perheoikeudellisia tai ammatillisia riitoja.

Omavastuu

Vakuutuksen omavastuu on se osuus vahingosta, josta vakuutuksenottaja on itse vastuussa. Käytännössä vakuutusyhtiö vähentää omavastuun usein korvaussummasta ennen korvauksen maksua sinulle. Omavastuun tulee siis ylittyä, jotta voit saada korvausta vahingosta. Mitä suuremman omavastuun otat vakuutukseen, sitä vähemmän maksat vakuutusmaksuja.

Ostoturva (myös tuotevakuutus tai tuoteturva)

Ostoturva voi olla luottokorttiisi sisältyvä ominaisuus tai voit ostaa erillisen tuotevakuutuksen esimerkiksi kodinkoneliikkeestä. Vakuutus on yleensä voimassa joitain kuukausia ostotapahtuman jälkeen, ja se kattaa esimerkiksi ostetun tavaran rikkoutumisia tai varkausvahinkoja. Korvattavat vahinkotapahtumat ovat ostoturvasta usein samoja, joista voit hakea korvausta myös kotivakuutuksestasi, mikä kannattaa arvioida ja tarkastaa, jos olet ostamassa erillistä tuotevakuutusta.

Perävaunuvakuutus

Myös perävaunu tai esimerkiksi veneen traileri tarvitsee pakollisen liikennevakuutuksen, ja sille voi halutessaan ottaa myös kaskovakuutuksen. Jos kyseessä on joku muu ajoneuvo, kuten traktori tai mönkijä, tarkista liikennevakuutuksen tarve vakuutusyhtiöstä.

Sairauskuluvakuutus (tai terveysvakuutus, sairausvakuutus)

Sairauskuluvakuutus on henkilövakuutus, joka suojaa henkilöä sairaudesta tai tapaturmista aiheutuvien hoitokulujen varalle. Vakuutus kattaa yleensä lääkärin antamia ja määräämiä hoitoja sekä reseptilääkkeitä ja sidostarpeita vammojen hoitoon. Sairauskuluvakuutus kattaa myös usein tapaturmista johtuvia vammoja, mutta myös pelkän tapaturmavakuutuksen hankkiminen on mahdollista. Terveysvakuutuksissa on usein myös paljon erilaisia lisäturvia, jotka voivat mahdollistaa myös esim. fysikaalisen hoidon (fysioterapia, osteopatia) tai tapaturmista tai sarauksista johtuvan hammashoidon.

Suojeluohje

Suojeluohjeet ovat määräyksiä, joilla pyritään ehkäisemään ja rajoittamaan vahinkoja ja joita vakuutuksenottajan tulee noudattaa lain mukaan. Jos vakuutuehtojen suojeluohjeita ei ole noudatettu ja tämä on vaikuttanut vahingon syntymiseen, on vakuutusyhtiöllä oikeus alentaa tai jopa evätä korvaus. Esimerkiksi kotivakuutuksissa on suojeluohjeita koskien tulisijojen ja hormien nuohousta ja omaisuuden suojelua varkausvahingoilta.

Takaisinostoarvo

Vakuutuksen takaisinostoarvo tarkoittaa osaa vapaaehtoisen eläkevakuutuksen säästösummasta, jonka saa itselle jos eläkevakuutuksen siirtää tai irtisanoo. Takaisinostoarvo oja vakuutuksen irtisanomisaika on määritelty vakuutusehdoissa.

Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus on henkilövakuutus, joka korvaa tapaturmista aiheutuvia kustannuksia. Pelkkä tapaturmavakuutus ei kata sairauksista aiheutuvia kustannuksia, mutta laajempaan sairauskulu- tai terveysvakuutukseen sisältyy käytännössä usein myös tapaturmat.

Turva

Vakuutustuotteet voivat koostua pienemmistä osista, turvista, joista omaan tarpeeseen sopivan vakuutuksen voi rakentaa tietyillä ehdoilla. Erilaisia turvia yhdistämällä muodostuu sinun vakutuksesi laajuus. Esimerkiksi laajasta kotivakuutuksesta puhutaan käytännössä silloin, kun vakuutus sisältää palo-, luonnonilmiö-, rikos-, vuoto- ja rikkoutumisturvan sekä turvan muille äkillisille ja ennalta arvaamattomille vahingoilla ja vastuu- ja oikeusturvavakuutukset.

Vahinkovakuutus

Yksityisvakuutusten päätyyppejä Suomessa ovat vahinkovakuutukset ja henkilövakuutukset. Erilaisia vahinkovakuutuksia ovat esimerkiksi kasko-, eläin- ja kotivakuutukset. Jotkin vakuutuspaketit, kuten matkavakuutus, voivat sisältää sekä vahinkovakuutuksia (matkatavara-) että henkilövakuutuksia (matkustajavakuutus).

Vakuutuskirja

Vakuutuskirja on lakisääteinen asiakirja, jossa vakuutusyhtiö yksilöi vakuutussopimuksen keskeiset ehdot, kuten sovellettavat vakuutusehdot, omavastuun, enimmäiskorvauksen tai vakuutusmäärän sekä vakuutuksen hinnan.

Vakuutuslautakunta

Vakuutuslautakunta on riippumaton asiantuntijataho, joka antaa maksutta suosituksia vapaaehtoisia vakuutuksia koskevissa riitatilanteissa, jotka voivat koskea sattuneesta vahingosta annettua korvauspäätöstä tai esimerkiksi vakuutuksen myöntämistä tai irtisanomista. Lue lisää vakuutuslautakunnasta ja muutoksenhausta kielteiseen korvauspäätökseen artikkelistamme.

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus korvaa kuluja silloin, jos olet lain mukaan korvausvastuussa toiselle henkilölle aiheuttamastasi vahingosta. Vastuuvakuutus myönnetään käytännössä kotivakuutuksen yhteydessä. Vastuuvakuutus korvaa muille aiheutettuja henkilö- ja omaisuusvahinkoja sovittuun määrään asti.

Vauvavakuutus (myös syntymättömän lapsen vakuutus)

Vauvavakuutus on vakuutus joka otetaan syntymättömälle lapselle. Se turvaa esimerkiksi synnynnäisten sairauksien, vammojen ja kuoleman varalta.

Vuokranantajan vakuutus

Vuokranantajan vakuutuksella varmistut, että vuokratuloa tuottava asunto-osakkeesi tai omakotitalosi on oikein vakuutettuna erilaisten vahinkojen varalta. Vuokralainen vakuuttaa oman irtaimistonsa, mutta sinun tulee vakuuttaa rakennus tai kannattaa harkita huoneiston pintojen ja kiintokalusteiden vakuuttamista. Vuokranantajan vakuutukseen voi sisältyä myös vuokratulon keskeytysturva, joka turvaa ansaintaasi silloin, jos vuokraus on keskeytynyt esimerkiksi vesivahingon vuoksi.

YEL-vakuutus

YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus on laissa määrätty vakuutus yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan saamiseksi. YEL-vakuutus on otettava kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta. Myös yrittäjän perheenjäsen saattaa tarvita YEL-vakuutuksen, mutta tämä riippuu hänen asemastaan ja tehtävistä yrityksessä. Yleensä perheenjäsen tarvitsee TyEL-vakuutuksen YEL-vakuutuksen sijaan, jos hän saa palkkaa yrityksestä.

Ylivakuutus

Ylivakuutus on tilanne, jossa vakuutetun omaisuuden arvo on todellisuudessa alhaisempi kuin sovittu vakuutusmäärä. Vakuutusyhtiön ei tarvitse maksaa korvausta vakuutusmäärän mukaan, eli korvaus suoritetaan todellisen vahingon perusteella, jollei vakuutusyhtiö ole vaikuttanut olennaisesti vakuutusmäärän yliarviointiin. Ylivakuutusta tulee välttää, jotta vakuutuksenottaja ei maksa turhaan kalliimpaa vuosimaksua ylisuuresta vakuutusmäärästä.